Kadrovska struktura

Dom zdravlja Živinice je po broju radnika, opremljenosti, stručnosti, vrstama usluga koje pruža i broju stanovnika koje opslužuje, drugi dom zdravlja na Tuzlanskom kantonu.

U strukturi zaposlenih je 270 zdravstvenih  (80%), te 65 nezdravstvenih radnika i saradnika (20%).
Stanje kadrova krajem 2023. godine je sljedeće:
Ukupno zaposleno : 335 od čega:

–  Doktora medicine specijalista                             50

–  Doktora stomatologije specijalista                       1

–  Doktora medicine                                             34

–  Doktora stomatologije                                      12

–  Zdravstveni radnici visoke spreme                       6

–  Zdravstveni radnici više stručne spreme              14

–  Zdravstveni radnici srednje stručne spreme       149

– VSS zdravstveni saradnici                                    4

–  VSS nezdravstvenog smjera                               7

–  VŠS nezdravstvenog smjera                               2

–  SSS nezdravstvenog smjera                               7

–   VKV radnici                                                     16

–   KV radnici                                                         7

–   Nekvalifikovani radnici                                       26

Što se tiče naučnih i počasnih zvanja, u JZU Dom zdravlja Živinice imamo:

–    Doktora nauka…………………………………………………6

–    Magistara nauka……………………………………………….7

–    Primarijusa…………………………………………………….13