Medicina rada


Šef službe: dr Suhbija Šehić specijalista medicine rada
Odgovorna sestra: Irma Mulahamzić, diplomirana medicinska sestra
Kontakt: 035/560-424

Služba medicine rada JZU Dom zdravlja živinice pruža sljedeće usluge:
-konsultativno specijalističke preglede za porodičnu medicinu (iz oblasti privremene spriječenosti za rad i potrebe za upućivanjem pacijenata Institutu za medicinsko vještačenje radi procjene radne sposobnosti)
-ljekarske preglede za vozače svih kategorija
-vanredne i redovne kontrole zdravstvene preglede za sve vozače svih kategorija
-ljekarske preglede za zapošljavanje
-ljekarske preglede za rad sa povećanim rizikom na radnom mjestu
-ljekarske preglede za držanje, nošenje i korištenje ličnog i lovačkog vatrenog oružja
-periodične i sistematske preglede zaposlenih
-utvrđivanje medicinske opravdanosti privremene spriječenosti za rad nakon 42 dana (prvostepena ljekarska komisija)
-stručno medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja državnih službenika i namještenika na osnovu kojih se ostvaruje naknada za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti
-ekspertizna komisija koja se bavi procjenom usklađenosti zdravstvenog stanja prema zahtjevima radnog mjesta.

Sve navedene usluge pružaju se prema Procedurama JZU Dom zdravlja Živinice¸, koje su usaglašene sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o cestovnom prevozu Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Pravilniku o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila, Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, Pravilniku o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom, Federalnim zakonom za penzijsko/mirovinsko osiguranje, Pravilnik o listi profesionalnih bolesti.