Upravni odbor

Organ upravljanja Doma zdravlja je Upravni odbor, kojeg imenuje i razrješava Gradsko vijeće Živinice, na prijedlog gradonačelnika.

JZU Dom zdravlja ima Upravni odbor u sastavu:

  • Ćazim Mulić, predsjednik
  • Samir Nišić, član
  • dr Esed Omerkić, član

Djelokrug i odgovornosti UO su utvrđene članom 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članom 36. Statuta JZU Dom zdravlja Živinice.