Služba porodične medicine

Šef službe: dr. Hazim Nurkić, specijalista porodične medicine

Rad ove službe je organizovan putem 31 tima koji djeluju u centralnom objektu te u ambulantama širom Općine.

U svim ograncima porodične medicine izvan sjedišta Doma zdravlja (timovi 1-6,13-18,21-28) rad se organizuje radnim danom od 07 do 15.30 sati, pri čemu se kućne posjete obavljaju od 13.30 do 15.30 sati.

U sjedištu Doma zdravlja (timovi 7-12,19,20,29-31) rad se organizuje u smjenama:

  • prva smjena od 7 do 15.30 sati, kućne posjete od 13.30 do 15.30 sati
  • druga smjena od 12,30 do 21 sati, kućne posjete od 12,30 do 14,00 sati

Subotom i nedjeljom organizovan je rad u intervenciji od 08 do 10 sati.

Konsultacije i savjeti telefonskim pozivom: od 13 – 13:30 h u prvoj smjeni, te od 13:30 – 14 h u drugoj smjeni.

Pacijenti iz timova porodične medicine zdravstvenu zaštitu poslije radnog vremena koriste u Službi hitne medicinske pomoći.

Pacijenti u Službi hitne medicinske pomoći mogu koristiti samo usluge hitne medicinske pomoći, a nisu u mogućnosti koristiti usluge redovnih pregleda, redovnih intervencija, propisivanja redovne terapije, recepte sa esencijalne liste niti izdavanje bilo koje uputnice za konsultativno-specijalističku službu niti uputnice za razne pretrage (mikrobiološke, biohemijske).

NAČINI ZAKAZIVANJA PREGLEDA  

Zakazivanje termina možete vršiti:

  • Direktnim kontaktom na recepciji tima porodične medicine;
  • Putem telefona.

Zakazivanje možete obaviti lično ili to može učiniti član porodice ili drugo lice koje se brine o Vama.

Dužina trajanja pregleda:

– prvi pregled u trajanju od petnaest minuta,

– ponovni pregled u trajanju od deset minuta.

U slučaju potrebe za produženom konsultacijom pacijentu se daje dupli termin.

INFORMACIJE ZA PACIJENTE:

Usluge koje se pružaju u Službi porodične medicine

Prava i obaveze pacijenata

Informirani pristanak pacijenta za dijagnostičku pretragu ili terapijski postupak

Način dobivanja recepata sa esencijalne liste

Pristanak na prisustvo trećih lica

Zaštita ličnih podataka pacijenata

Resursi za podršku u zajednici

Doniranje organa – informativni letak

Upute o pripremama za laboratorijske pretrage

Upute o pripremama za mikrobiološke pretrage