Tim 2 – Svojat

Ambulanta porodične medicine Svojat

Adresa: Svojat bb

Ljekar: dr Sedina Bosankić

Sestra: Elvisa Okić

Kontakt-telefon:035/560-447