Tim 26 – Višća

Ambulanta porodične medicine Višća

Ljekar: dr Nermina Brkić

Sestre: Sena Okić, Amila Taletović

Kontakt-telefon: 035/560-435