Tim 4 – Gornje Dubrave

Ambulanta porodične medicine Gornje Dubrave – tim 4

Adresa: Gornje Dubrave bb (kod Pošte)

Ljekar: dr Mirjana Mandušić

Sestra: Adisa Talović

Kontakt-telefon:035/560-432