Tim 27 – Šišići

Ambulanta porodične medicine Šišići

Adresa: Šišići bb

Ljekar: dr Jasmina Mukinović

Sestra: Nermina Ferhatović

Kontakt-telefon:035/560-436