Služba za tehničke poslove

Šef službe: mr.sci. Adnan Hajdarbegović, dipl.ing.elektrotehnike

Služba za tehničke poslove sastoji se od dvije organizacione jedinice:

-odsjek tehničkog održavanja

-odsjek za medicinski otpad i higijenu

U djelatnost Službe za tehničke poslove, između ostalog, spadaju:

  • primjena i razvoj informacionih tehnologija
  • održavanje elektro-medicinske opreme
  • provedba i poboljšanje mjera zaštite od požara
  • provedba i unapređenje zaštite na radu
  • poslovi vezani za tekuće održavanje
  • poslovi rukovanja, nadgledanja i kontrole rada kotlovskih postrojenja, plinskih instalacija, instalacija centralnog grijanja i klimatizacije
  • upravljanje medicinskim otpadom
  • poslovi čišćenja
  • poslovi pranja i sušenja veša i sl.