Tim 30 – DZ Živinice

Adresa: Alije Izetbegovića 17

Ljekar: Dr Dženana Ovčina

Sestra: Naida Butković, Kanita Salković

Kontakt-telefon:035/560-430