Centar za hemodijalizu

Šef Centra: Dr Mersiha Čerkezović, specijalista interne medicine

Odgovorni medicinar: Mirza Salihović, dipl.ing.med.lab.dijagnostike i dipl.med.tehničar

Telefon:035/560-426

U cilju rasterećenja Odjela za nefrologiju i dijalizu JZU UKC Tuzla, Ministarstvo zdravstva TK je još 1997.godine iniciralo otvaranje „satelitskih“ dijaliznih centara sa sjedištem u općinama Gračanica i Živinice.

U tom smislu je urađen i program od strane Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i njim je planirano da Centar za dijalizu u Domu zdravlja Živinice pruža usluge za pacijente sa područja općina Živinice, Kladanj i Banovići.

Centar je zvanično otvoren 26.05.2003. godine, i od tada konstantno pruža usluge hemodijalize.

_MG_3621

Prostorije Centra udovoljavaju propisanim komunalnim i sanitarnim uslovima vodoopskrbe i uslovima odvođenja sanitarnih i drugih otpadnih voda. Centar ima mogućnost snadbijevanja vodom iz dva različita vodovoda i to sa izvorišta u Toplicama i izvorišta iz Stupara. Sa JP „Komunalno“ Živinice je dogovoreno snabdijevanje Centra vodom iz cisterni, ukoliko oba navedena vodovoda budu van funkcije.Također, osiguran je i rezervoar za dodatno napajanje vodom koji može zadovoljiti potrebe za vodom za izvođenje jedne smjene hemodijalize.

_MG_3626

Centar udovoljava svim uslovima koji se odnose na električne instalacije kao i uslovima izvora za snadbijevanje električnom energijom koja je obezbijeđena kako iz javne elektro-mreže tako i iz dizel agregata snage 35 kVA koji se koristi kao rezervni izvor za proizvodnju električne energije.

IMG_2542

U Centru je zaposleno ukupno 15 radnika, od toga:

  • 2 ljekara specijalista interne medicine
  • 1 odgovorni medicinar-tehničar
  • 12 medicinskih sestara-tehničara

Centar za hemodijalizu Živinice trenutno raspolaže sa 16 dijaliznih mjesta i  pruža usluge za 60 pacijenata. U prosjeku se mjesečno obavi oko 700 hemodijaliznih tretmana. Rad je organizovan u dvije smjene, ali zbog povećanog priliva pacijenata postoji tendencija da se u bliskoj budućnosti otvori i treća smjena.