Higijensko-epidemiološka služba

Šef Službe: dr Ružica Janković-Samardžić, spec.epidemiolog

Telefon:035/560-421

Higijensko epidemiološka služba JZU DZ Živinice provodi specifične stručne poslove po principima i procedurama moderne epidemiološke prakse.

Aktivnosti HES-a su usmjerene na preventivno djelovanje, proučavanje, istraživanje kretanja i pravovremeno otkrivanje zaraznih bolesti, kao i proučavanje uslova pod kojima su nastajale, sve u cilju njihovog suzbijanja i sprečavanja.

Provođenje protivepidemijskih mjera kroz stručne aktivnosti:

– Epidemiološko izviđanje (u domaćinstvima, naseljima, ustanovama, školama, objektima za proizvodnju, promet i prodaju životnih namirnica itd.)

– Uzimanje uzoraka za mikrobiološku analizu:brisevi, hrana, voda

– Mjere obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

– Imunoprofilaksa i hemioprofilaksa

– Praćenje načina prijavljivanja zaraznih bolesti po timu PZZ

– Evidencija zaraznih bolesti po prijavi

– Zdravstveni nadzor nad licima u kontaktu

– Zdravstveni nadzor nad kliconošama

– Prijava epidemije zaraznih bolesti prema važećim propisima

– Izrada prijedloga mjera za likvidaciju epidemije

– Izrada analiza, izvještaja i informacija o kretanju zaraznih bolesti

– Epidemiološki nadzor nad određenim kategorijama zaposlenika (osobe koje rade na proizvodnji, prometu, distribuciji i prodaji životnih namirnica, lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda, licima koja rade na usluživanju i licima koja pružaju higijenske usluge stanovništvu)

– Sanitarni pregledi (izdavanje sanitarnih knjižica) uz nalaze iz mikrobiološkog laboratorija

– Utvrđivanje higijenskog stanja u naseljima (higijensko uklanjanje čvrstog i tečnog otpada, postojanje divljih deponija i dr.)

– Nadzor nad zdravstvenim stanjem stanovništva u vanrednim situacijama (poplave, klizišta i sl.)

– Nadzor nad sanitarno-higijenskim uslovima u kolektivima: škole, obdaništa, domovi, udruženja i sl.

– Nadzor nad sanitarno-higijenskim uslovima u objektima za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda (pekare,mljekare,restorani)

– Registracija lokalnih vodnih objekata i vođenje kartoteke vodnih objekata na području općine Živinice:

– Uzorkovanje vode za piće i mikrobiološka analiza

– Saradnja i stručna pomoć sanitarnoj inspekciji na terenu

– Terenski pregled i utvrđivanje sanitarno tehničkog stanja lokalnih vodnih objekata

– Dezinfekcija lokalnih vodnih objekata

Odsjek za vakcinaciju djeluje u okviru HES-a, i njegove aktivnosti su sljedeće:

– izrada plana i programa imunizacije za sljedeću godinu

– organizacija, koordinacija i praćenje procesa kontinuirane imunizacije djece od rođenja do 18.godine života (obavezna vakcinacija za sljedeća oboljenja: tuberkuloza, zarazna žutica tipa B, difterija, tetanus, veliki kašalj, dječija paraliza, male boginje, rubeola, zaušci)

– vođenje evidencija o provedenoj vakcinaciji djeteta i izrada vakcinalnih kartona

– svakodnevno praćenje režima “hladnog lanca” za čuvanje vakcina

– provođenje imunizacije po epidemiološkim i kliničkim indikacijama na području općine Živinice: vakcinacija protiv gripa i vakcinacija protiv hepatitisa B

Uposlenici HES-a i odsjeka za vakcinacije:

  • dr Ružica Janković-Samardžić, spec.epidemiolog
  • Aida Fehrić, dipl.san.ing.
  • Samir Nišić, dipl.san.ing.
  • Admira Halilović, san.tehničar
  • Edina Zulić, medicinska sestra