Djelatnost

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti  Ustanova pruža usluge zdravstvene zaštite stanovništva u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnom nivou, što obuhvata:

–          djelatnost porodične medicine;

–          djelatnost zdravstvene zaštite djece;

–          djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici;

–          higijensko-epidemiološku zaštitu;

–          hitnu medicinsku pomoć;

–          zaštitu reproduktivnog zdravlja žena;

–          zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja;

–          fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici;

–          specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, kao dio medicine rada;

–          zubozdravstvenu zaštitu;

–         praćenje zdravstvenog stanja stanovnika i provođenje mjera za zaštitu i unapređenje zdravlja stanovnika;

–          dio usluga vanbolničke dijagnostike iz oblasti mikrobiološke dijagnostike, radiodijagnostike, ultrazvučne dijagnostike i biohemije;

–          liječenje i rehabilitaciju u kući;

–          djelatnost dijalize;

–          imunizaciju protiv zaraznih bolesti;

–          specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije,          pneumoftizologije, medicine rada, bolesti usta, bolesti zuba, pedodoncije, oralne hirurgije, stomatološke protetike kao i specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti opšte interne medicine, opšte hirurgije, neurologije, otorinolaringologije, oftalmologije, ortopedije, dermatologije i radiološke dijagnostike primarnog nivoa s ciljem obezbjeđenja potrebne dostupnosti zdravstvene zaštite.

dz sa rasporedom sluzbi