Služba za mikrobiologiju sa parazitologijom

Šef službe: Dr Mirjana Sović, specijalista mikrobiologije

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07 do 13 30 sati

Prijem mikrobiološkog materijala: ponedjeljak-srijeda od 07 do 09 30 sati

Izdavanje  nalaza  koji  nisu  u  elektronskoj  formi:  petak  11- 13 30.

Pacijentima  koji  su  dobili  mikrobiološke  uputnice  u  elektronskoj  formi  mikrobiološki  nalazi  se  u  elektronskoj  formi  prosljeđuju   nadležnim  ljekarima  porodične  medicine.

_MG_3638

Usluge  koje  pruža  Služba  mikrobiologije  sa  parazitologijom  :

 • Bakteriološki pregled  brisa  ždrijela  i  nosa
 • Bakteriološki pregled  brisa oka
 • Bakteriološki pregled  brisa  uha
 • Bakteriološki pregled  brisa uretre
 • Pregled direktnog  mikroskopskog  preparata  uretre  na  Neisseria  gonorrhoeae
 • Bakteriološki pregled  vulve
 • Bakteriološki pregled  vaginalnog  brisa  i  brisa  cervikalnog  kanala  aerobna  i  anaerobna  kultivacija
 • Pregled brisa  cervikalnog  kanala  na  Mycoplasma  hominis  i  Ureaplasma  urealyticum
 • Bakteriološki pregled  sperme  aerobna  i  anaerobna  kultivacija
 • Bakteriološki pregled  iskašljaja
 • Bakteriološki pregled  brisa  rane
 • Bakteriološki pregled  kožne  promjene
 • Bakteriološki pregled  punktata aerobna  i  anaerobna  kultivacija
 • Bakteriološki pregled  eksudata  aerobna  i  anaerobna  kultivacija
 • Bakteriološki pregled  urina
 • Bakteriološki pregled  stolice
 • Ispitivanje osjetljivosti  izolovanih  bakterija  na  antibakterijska  sredstva ( antibiogram )
 • Bakteriološki pregled  briseva  na  sterilnost
 • Bakteriološki pregled  tečnosti  na  sterilnost
 • Ispitivanje kontrole  sterilizacije  ( suve  i  vlažne  sterilizacije )
 • Bakteriološko ispitivanje  higijenske  ispravnosti   predmeta  opšte  upotrebe
 • Mikološki pregled  brisa  ždrijela  i nosa  na  kvasnice  ( Candida  )
 • Mikološki pregled  brisa  oka  na  kvasnice  ( Candida  )
 • Mikološki pregled  brisa  uha  na  kvasnice  ( Candida  )
 • Mikološki pregled  brisa  uretre  na  kvasnice  ( Candida  )
 • Mikološki pregled  brisa  vulve  na  kvasnice  ( Candida  )
 • Mikološki pregled  vaginalnog  brisa  i  brisa  cervikalnog  kanala  na  kvasnice ( Candida sp. )
 • Mikološki pregled  iskašljaja  na  kvasnice ( Candida sp. )
 • Mikološki pregled  brisa  rane ( Candida sp. )
 • Mikološki pregled  brisa  kožne  promjene na  kvasnice  ( Candida sp. )
 • Mikološki pregled  ljuspica sa kožne  promjene  na  kvasnice  ( Candida  )
 • Mikološki pregled  strugotina  sa  nokta  na  kvasnice  ( Candida  )
 • Mikološki pregled  punktata  na kvasnice  ( Candida sp. )
 • Mikološki pregled  eksudata  na  kvasnice  ( Candida  )
 • Mikološki pregled  stolice  na  kvasnice  ( Candida  )
 • Mikroskopski pregled  ljuspica  sa  kožne  promjene  na  gljivične  elemente
 • Mikroskopski pregled  strugotina  sa  nokta  na  gljivične  elemente
 • Mikroskopski pegled  dlake  na  gljivične  elemente
 • Mikroskopski pregled  stolice  na  prisustvo  crijevnih  parazita  i  crijevnih  protozoa
 • Perianalni  otisak ( celofanski  otisak )  na  Enterobius  vermicularis

 

_MG_3640