Tim 5 – Donje Dubrave

Ambulanta porodične medicine Donje Dubrave

Adresa: Donje Dubrave

Ljekar: dr Senada Hrnčić

Sestre: Nihada Dedić, Amela Bećirović

Kontakt telefon: 035/560-434