Kontakt

Adresa:

JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE
ul. Alije Izetbegovića 17, 75270 Živinice
Matični reg. br. subjekta upisa kod Kantonalnog suda u Tuzli: U/J-1004/02
Identifikacioni broj: 4209496780001
PDV broj: 209496780001


Računi:
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla: 1321100309111261
Sparkasse banka: 1990500006263191
Telefoni: +387 (0)35 560 444

+387 (0)35 560 426 (Centar za hemodijalizu)

+387 (0)35 772 094 (Covid-ambulanta)
+387 (0)35 773 994 |

+387 (0)35 773 967  |(Hitna pomoć)

+387 (0)35 773 968 |

Centrala: +387 (0)35 775 847

+387 (0)35 560 400

Telefax: +387 (0)35 772 616
E-mail: info@dz-zivinice.ba
Direktor Ustanove: Primarijus doc. dr. Hidajet Rahimić,dr.med. spec. ginekologije i akušerstva
direktor@dz-zivinice.ba
Šef računovodstva: Kemal Hadžić, dipl. ecc.
kemal.hadzic@dz-zivinice.ba
Šef nabavke: Mirsad Jašarević, dipl. ecc.
mirsad.jasarevic@dz-zivinice.ba