Tim 20 – DZ Živinice

Adresa: Alije Izetbegovića 17, Živinice

Ljekar: dr Fatima Mumić

Sestre: Kadira Trumić, Amela Rakovac

Kontakt-telefon: 035/560-420