Tim 25 – Kovači

Ambulanta porodične medicine Kovači

Adresa: Kovači bb

Ljekar: Dr Lejla Halilović

Sestra: Aida Nišić

Kontakt-telefon: 035/560-441