Tim 6 – Šerići

Ambulanta porodične medicine Šerići

Adresa: Šerići bb

Ljekar: dr Alma Džinić

Med. sestra: Mirnesa Zukić

Kontakt-telefon:035/560-437