Tim 31 – DZ Živinice

Adresa: Alije Izetbegovića 17

Ljekar: dr Dževida Kamenjašević

Sestre: Suada Siočić, Demirović Azra

Kontakt-telefon: 035/560-431