Prigovori pacijenata

U JZU “Dom zdravlja“ Živinice je uspostavljen sistem ispitivanja i rješavanja prigovora pacijenata a analiziranje prigovora se koristi za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Pravo na prigovor
Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, postupkom zdravstvenog ili drugog radnika Doma zdravlja, ima pravo slobodnog izražavanja nezadovoljstva podnošenjem primjedbe ili prigovora.

Način izjavljivanja prigovora
Prigovor može biti izražen u usmenom i u pisanom obliku.
Usmeni prigovor može se izjaviti bilo kojem radniku, šefu ili odgovornoj medicinskoj sestri/tehničaru neposredno u službi.
Usmeni prigovor može se izjaviti i pomoćnicima direktora ili direktoru ustanove.
Pisani prigovor može biti podnešen putem sandučića za prigovore ili neposredno na protokol ustanove, na sljedećem obrascu.
Prigovor u pisanom obliku može biti anoniman.