Naredba kriznog štaba DZ Živinice

Krizni štab JZU Dom zdravlja Živinice za praćenje koronavirusa dana 16.03. donio je sljedeću naredbu:http://dz-zivinice.ba/wp-content/uploads/2020/03/20200316-Naredba-DZ-Zivinice-za-web.pdf