Centar za mentalno zdravlje

Šef Centra: Prim.dr. Ljubica Tadić, specijalista neuropsihijatar

Kontakti:
Telefon: 035/560-425
E-mail:cmz@dz-zivinice.ba

Centar za mentalno zdravlje obavlja promociju mentalnog zdravlja i prevenciju mentalnih poremećaja, liječenje i rehabilitaciju mentalno oboljelih osoba, prevenciju invaliditeta i rehabilitaciju, te brigu i pomoć onesposobljenih, kao i druge poslove sukladno članku 88. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10).

Centar za mentalno zdravlje od marta 2013. godine  funkcioniše kao zasebna služba. U 2014. godini izvršeno je proširenje prostornih kapaciteta JZU Doma zdravlja Živinice, na način da je dograđen jedan sprat iznad Lamele C matične zgrade Doma zdravlja, čime je dobiven novi korisni prostor površine od oko 350 m2. Preseljenjem u novoizgrađeni prostor početkom januara 2015. godine, kompletiranjem tima prema važećim standardima, te kontinuiranom edukacijom profesionalaca proširena je paleta usluga, te značajno unaprijeđen kvalitet usluga, a time i zadovoljstvo korisnika.

cmz01

Nakon posjete vanjskih ocjenjivača AKAZ-a FBiH i njihove procjene ispunjenja akreditacijskih standarda, na Upravnom odboru Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu  na 32. sjednici održanoj 30.11.2016.godine Centru  za mentalno zdravlje  Živinice je dodijeljena bezuslovna akreditacija sa 95, 10%  ispunjenih akreditacijskih  standarda.

Centar za mentalno zdravlje se sastoji od od jednog multidisciplinarnog tima koji čine:

– 1 specijalista neuropsihijatar

– 2 diplomirana psihologa

– 1 diplomirani socijalni radnik

– 1 diplomirana medicinska sestra

– 1 okupacioni terapeut

– 1 medicinska sestra

Usluge koje pruža CMZ imaju za cilj da  klijent dobije adekvatan tretman  koji će ga dovesti do mogućeg optimalnog  socijalnog i radnog funkcionisanja, preveniranja krize, smanjenja rizika suicida i homocida, te sprečavanje pogoršanja psihičkog stanja. Za provođenje plana tretmana zadužena je kontakt osoba, koja može biti svaki član tima, ovisno o potrebi klijenta.
Radovi naših klijenata: