Centar za mentalno zdravlje

Šef Centra: Dr. Ljubica Tadić, neuropsihijatar

Kontakti:
Telefon: 061/596-396
E-mail:[email protected]

Centar za mentalno zdravlje je služba iz oblasti primarne zdravstvene zaštite, čiji je cilj promocija mentalnog zdravlja, prevencija mentalnih poremećaja, kao i pružanje usluga iz oblasti dijagnostike i liječenja mentalnih bolesti, kao i psihosocijalne rehabilitacije.

Centar za mentalno zdravlje je ranije funkcionirao kao odjel specijalističko-konsultativne službe, a od marta 2013. godine Centar funkcionira kao zasebna služba.
U 2014. godini izvršeno je proširenje prostornih kapaciteta Doma zdravlja Živinice, na način da je dograđen jedan sprat iznad Lamele C matične zgrade Doma zdravlja, čime je dobijen novi korisni prostor površine od oko 350 kvadratnih metara.

cmz01
Preseljenjem u novoizgrađeni prostor početkom januara 2015. godine, kompletiranjem tima prema važećim standardima, te kontinuiranom edukacijom profesionalaca proširena je paleta usluga, te značajno unaprijeđen kvalitet usluga, a time i zadovoljstvo korisnika.

cmz 1cmz 2  cmz3

Kadrovska struktura:
– specijalista neuropsihijatar,
– diplomirani psiholog,
– pedagog-psiholog,
– diplomirana medicinska sestra,
– dvije medicinske sestre (planirana edukacija iz radno-okupacione terapije)