Služba hitne medicinske pomoći

Šef Službe: dr. Elvir Kamenjašević, spec.urgentne medicine
Odgovorni medicinar: Mirza Kalajac, diplomirani medicinski tehničar

Kontakt: Brzi kod za biranje 124,

035/773-994, 035/773-967, 035/773-968

Rad Službe se odvija na jednom punktu, sa dvije ordinacije i 12 medicinskih timova. Radno vrijeme Službe je od 00-24 sata.

Služba za hitnu medicinsku pomoć je u prošloj godini pružila sljedeće usluge:

  • 743 usluge hitne ljekarske medicinske pomoći u ordinaciji ili na mjestu naglog oboljenja ili povrede,
  • 4 usluge hitne akušerske pomoći porodiljama u stanu ili na drugom mjestu,
  • 499 usluga hitnog sanitetski prijevoza oboljelih, povrijeđenih i porodilja u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu,
  • 688 usluga sanitetskog prijevoza povrijeđenih ili bolesnih u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Pruženo je 110.298 usluga kurative, a propisano 84.267 recepta. Ukupan broj posjeta u SHMP je 44.244 a izdato je 7.635 bolničkih uputnica.


Zahvaljujući sredstvima obezbijeđenim od strane osnivača, početkom 2018. godine izvršeno je renoviranje i adaptacija prostorija Službe, čime su se znatno poboljšali uslovi za rad i prijem pacijenata.