Služba porodične medicine

Šef službe: prim. dr. Dušanka Bećirović, specijalista opće medicine

Rad ove službe je organizovan putem 31 tima koji djeluju u centralnom objektu te u ambulantama širom Općine.

_MG_3668

 

    Raspored timova porodične medicine:

Tim 1: Đurđevik, dr Hazim Nurkić, tel. 035/762-750

Tim 2: Svojat, dr Sedina Bosankić, tel.062/181-618

Tim 3: Gračanica, dr Alma Mujić Ibralić, tel.062/181-619

Tim 4: Gornje Dubrave , dr Mirjana Mandušić, tel.035/814-730

Tim 5: Donje Dubrave, dr Senada Hrnčić, tel. 061/647-810

Tim 6: Šerići, dr Fikreta Brahimaj, tel.062/681-271

Tim 7: DZ Živinice, dr Hasiba Halilović, tel.062/903-985

Tim 8: DZ Živinice, dr Alema Zejćirović, tel. 062/940-051

Tim 9: DZ Živinice,  dr Spomenka Matić, tel.062/940-025

Tim 10: DZ Živinice,  dr Dušanka Bećirović, tel.062/794-500

Tim 11: DZ Živinice,  dr Muhidin Muhić, tel.062/794-501

Tim 12: DZ Živinice,  dr Naida Čičkušić, tel. 062/794-502

Tim 13: Tupković,  dr Sefer Bajrić, tel. 062/853-045

Tim 14:Podgajevi-Kuljan, dr Bisera Džananović, tel. 062/681-221

Tim 15: Priluk,  dr Fata Jagodić-Imamović, tel. 035/761-561

Tim 16: Suha, dr Jasna Bojić, tel. 062/681-223

Tim 17: Đurđevik stari,  dr Derva Kamberović, tel. 062/904-044

Tim 18: Gornje Dubrave, dr Amra Alibašić, tel. 035/814-730

Tim 19: DZ Živinice, dr Dževida Kamenjašević, tel. 061/016-709

Tim 20: DZ Živinice, dr Fatima Mumić, tel. 062/795-672

Tim 21: Gornje Živinice, dr Eldina Aljić, tel. 035/774-916

Tim 22: Bučik-Šerići, dr Marta Simeunović, tel. 061/616-510

Tim 23: Gornja Lukavica,  dr Dženita Kahrimanović, tel. 061/467-875

Tim 24: Donja Lukavica, dr Sanja Jurica, tel. 062/904-006

Tim 25: Kovači,  dr Lejla Halilović, tel. 062/870-761

Tim 26: Gornja i Donja Višća,  dr Velida Omerkić, tel. 062/443-189

Tim 27: Šišići, dr Šejla Hasanović, tel. 061/616-082

Tim 28: DZ Živinice, dr Selma Nukić, tel. 062/472-774

Tim 29: DZ Živinice, dr Mirnesa Muminović-Umihanić, tel. 062/472-775

Tim 30: DZ Živinice, dr Dženana Ovčina, tel. 061/658-992

Tim 31: DZ Živinice, dr Amela Delić, tel. 060/341-7927

 

U svim ograncima porodične medicine izvan sjedišta Doma zdravlja (timovi 1-6,13-18,21-27) rad se organizuje radnim danom od 07 do 15 sati, pri čemu se kućne posjete obavljaju od 13.30 do 15 sati.

U sjedištu Doma zdravlja (timovi 7-12,19,20,28-31) rad se organizuje u smjenama:

  • prva smjena od 7 do 15 sati, kućne posjete od 13.30 do 15 sati
  • druga smjena od 12,30 do 20,30 sati, kućne posjete od 12,30 do 14,00 sati

Subotom i nedjeljom organizovan je rad u intervenciji od 08 do 10 sati.