Tim 1 – Đurđevik

Ambulanta porodične medicine Đurđevik

Adresa: Magistralni put bb

Ljekar: dr Lejla Redžić

Sestre: Ćaza Čerkezović, Amila Taletović

Kontakt-telefon: 035/560-449