Tim 1 – Đurđevik

Ambulanta porodične medicine Đurđevik

Adresa: Magistralni put bb

Ljekar: dr Hazim Nurkić

Sestre: Ćaza Čerkezović, Fatima Memišević

Kontakt-telefon: 035/762-750