Tim 10 – DZ Živinice

Adresa: Alije Izetbegovića 17, 75270 Živinice

Ljekar: dr Dušanka Bećirović

Sestre: Edita Hrustemović, Suada Siočić

Kontakt-telefon:062/794-500