Tim 13 – Tupković

Ambulanta porodične medicine Tupković

Adresa: Tupković bb

Ljekar: dr Sefer Bajrić

Sestra: Mersida Ćasurović

Kontakt-telefon:062/853-045