Tim 13 – Tupković

Ambulanta porodične medicine Tupković

Adresa: Tupković bb

Ljekar: dr Emina Kozarević

Sestra: Mersida Ćasurović

Kontakt-telefon:035/560-443