Tim 14 – Podgajevi-Kuljan

Ambulanta porodične medicine Podgajevi-Kuljan

Adresa: Podgajevi bb

Ljekar: dr Bisera Džananović

Sestra: Mevla Tulumović

Kontakt-telefon:062-681-221