Tim 14 – Podgajevi-Kuljan

Ambulanta porodične medicine Podgajevi-Kuljan

Adresa: Podgajevi bb

Ljekar: dr Amir Mehičić

Sestre: Mevla Tulumović

Kontakt-telefon:035/560-450