Tim 17 – Stari Đurđevik

Ambulanta porodične medicine Stari Đurđevik

Adresa: Stari Đurđevik bb

Ljekar: dr Derva Kamberović

Sestre: Maksida Nišić, Fahira Bešić

Kontakt-telefon:035/560-442