Tim 17 – Stari Đurđevik

Ambulanta porodične medicine Stari Đurđevik

Adresa: Stari Đurđevik bb

Ljekar: dr Derva Kamberović

Sestra: Maksida Nišić

Kontakt-telefon:062/904-044