Tim 18 – Gornje Dubrave

Adresa: Gornje Dubrave bb

Ljekar: dr Amra Alibašić

Sestra: Adisa Mumić

Kontakt-telefon:035/814-730