Tim 18 – Gornje Dubrave

Ambulanta porodične medicine Gornje Dubrave – tim 18

Adresa: Gornje Dubrave bb (kod Pošte)

Ljekar: dr Amra Alibašić

Sestra: Adisa Mumić, Dženeta Kitić

Kontakt-telefon:035/814-730