Tim 21 – G.Živinice

Ambulanta porodične medicine Gornje Živinice

Adresa: Gornje Živinice bb

Ljekar: dr Ajla Mušanović

Sestre: Selma Kovačević

Kontakt-telefon: 035/560-440