Tim 22 – Bučik-Šerići

Ambulanta porodične medicine Bučik-Šerići

Adresa: Bučik bb

Ljekar: dr Marta Simeunović

Sestra: Emina Begić

Kontakt-telefon:035/560-438