Tim 23 – G.Lukavica

Ambulanta porodične medicine Gornja Lukavica

Adresa: G.Lukavica bb

Ljekar: dr Devleta Osmanović

Sestra: Adela Salkanović

Kontakt-telefon:035/560-448