Tim 27 – Šišići

Ambulanta porodične medicine Šišići

Adresa: Šišići bb

Ljekar: dr Šejla Hasanović

Sestra: Nermina Ferhatović

Kontakt-telefon:061/616-082