Tim 28 – Bašigovci

Adresa: Bašigovci bb (kod stadiona)

Ljekar: dr Amira Mumbašić

Sestra: Elma Mešanović, Musić Emina

Kontakt-telefon:035/560-428