Tim 28 – DZ Živinice

Adresa: Alije Izetbegovića 17

Ljekar: dr Selma Nukić

Sestra: Elma Mešanović

Kontakt-telefon:062/472-774