Tim 29 – DZ Živinice

Adresa: Alije Izetbegovića 17

Ljekar: dr Bisera Džananović

Sestre: Asmira Tulumović

Kontakt-telefon:035/560-429