Tim 3 – Gračanica

Ambulanta porodične medicine Gračanica

Adresa: Alije Izetbegovića 9, s.Gračanica

Ljekar: dr Ajša Muhić

Sestre: Mirsada Muhić

Kontakt-telefon:035/560-445