Tim 31 – DZ Živinice

Adresa: Alije Izetbegovića 17

Ljekar: dr Amela Delić

Sestre: Dženita Salibašić, Irma Mulahamzić

Kontakt-telefon: 060/341-7927