Tim 5 – Donje Dubrave

Ambulanta porodične medicine Donje Dubrave

Adresa: Donje Dubrave

Ljekar: dr Senada Hrnčić

Sestre: Zijada Mustafić, Merima Halilčević