Tim 6 – Šerići

Ambulanta porodične medicine Šerići

Adresa: Šerići bb

Ljekar: dr Fikreta Brahimaj

Med.tehničar: Samed Hasić

Kontakt-telefon:062/681-271