Tim 7 – DZ Živinice

Ljekar: dr Hasiba Halilović

Sestra: Nasiha Jašarević

Kontakt-telefon:062/903-985