Tim 7 – DZ Živinice

Ljekar: dr Eldina Aljić

Sestra: Nasiha Jašarević, Murisa Ramčević

Kontakt-telefon:035/560-407