Tim 8 – DZ Živinice

Adresa: Alije Izetbegovića 17, 75270 Živinice

Ljekar: dr Alema Zejćirović

Sestre: Adisa Talović, Azira Butković

Kontakt-telefon:035/560-408