Služba za konsultativno-specijalističku djelatnost

Šef Službe: prim.dr. Benjamin Ferhatbegović, specijalista interne medicine

 

U Službi rade:

– 2 specijalista medicine rada,

– 3 internista,

– 3 neuropsihijatra ,

– 2 oftalmologa,

– 1 otorinolaringolog ,

– 1 dermatovenerolog,

– 1 diplomirani psiholog,

– 1 dipl.socijalni radnik i

– 11 medicinskih tehničara.

_MG_3654

U okviru svog poslovanja, ovaj Dispanzer učestvuje u radu zajedno sa drugim dispanzerima i odsjecima ( npr. kod izdavanja ljekarskih uvjerenja za posao, ljekarskih uvjerenja za vozače, sistematskih pregleda i dr).

_MG_3646