Interna medicina

Timovi:

– Primarijus doc. dr. med. sc. Mirsad Šljivić, specijalista interne medicine
Samra Halilbašić, medicinska sestra – tehničar,

– Prim. Dr. Benjamin Ferhatbegović, specijalista internista – kardiolog,
Elvedina Hasanović, medicinska sestra tehničar

-Dr Almina Mujačić-Gogić, specijalista internista
Enesa Hodžić, medicinska sestra – tehničar,

-Dr Mersiha Čerkezović, specijalista internista

Zdenka Šebez, medicinska sestra-tehničar

Dr Senad Karić, specijalista interne medicine
Sadija Durić, medicinska sestra tehničar

doc. dr. med. sc. Alma Mujić Ibralić, specijalista interne medicine
Enisa Mujezinović, medicinska sestra tehničar

Usluge:

– Prvi internistički pregled (snimanje i očitavanje EKG-a),

– Kontrolni internistički pregled (snimanje i očitavanje EKG-a),

– Internistička obrada za operativni zahvat,

– UZ pregled abdomena.