Neurologija

Timovi:

– Dr Dževad Šabić, specijalista neuropsihijatar,

Enisa Mujezinović, medicinska sestra – tehničar,

– Prim. dr Narcisa Šabić, specijalista neuropsihijatar,

Ćejvanović Zumreta, medicinska sestra – tehničar,

 

Usluge:

– Prvi neurološki pregled,

– Kontrolni neurološki pregled,

– Snimanje i analiza EEG-a,

– Savjetovanje oboljelih od epilepsije, njihovih roditelja i/ili staratelja,

– Neurološko edukativno savjetovanje (rad sa grupom – otvorena grupa).

 

Informacije za pacijente:

Preporuke za pacijente kod snimanja EEG-a