Služba za mikrobiologiju sa parazitologijom

Šef službe: Dr Mirjana Sović, specijalista mikrobiologije

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07 do 13,30 sati

Vrijeme prijema uzoraka: ponedjeljak-srijeda od 07 do 09 sati

Dispanzer svoj rad obavlja na jednom punktu sa dva tima. Kadrovska struktura je sljedeća: 1 specijalista za mikrobiologiju sa parazitologijom, 1 dipl.sanitarni inžinjer, 1 viši zdravstveni tehničar, i  5 sanitarnih tehničara.

_MG_3638
Ovaj Dispanzer je u potpunosti kadrovski osposobljen za obavljanje poslova higijensko epidemiološke zaštite, kao i poslove mikrobiologije sa parazitologijom. Ovi kadrovi omogućavaju obavljanje i drugih poslova, što zahtijeva tehničku i finansijsku podršku. Obzirom da se radi o velikim finansijskim izdacima koje ova Ustanova nije u mogućnosti obezbijediti, u narednom periodu ostat će se na sadašnjem nivou usluga, jer on i sada prevazilazi primarni nivo zdravstvene zaštite.

_MG_3640