Služba za plućne bolesti i TBC

Šef Službe: prim.dr. Izet Salkanović, pulmolog

Sestra: Adisa Halilović


Lokacija: prvi sprat, paviljon C (ulaz od velikog parkinga)