Služba za plućne bolesti i TBC

Šef Službe: dr. Izet Salkanović, specijalista pneumoftiziolog

 Kontakt: [email protected]

          Ova Služba radi na jednom punktu sa jednom ordinacijom i jednim timom. Kadrovsku strukturu čine : 1 specijalista pneumoftiziolog i jedan medicinski tehničar.