Služba za radiološku i UZV dijagnostiku

Šef Dispanzera: Dr. Zaim Mušanović, specijalista radiolog

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07 do 13.30 sati

Rad Dispanzera se odvija na jednom punktu i sa jednim timom. Zaposleni su 2 specijalista radiologa, jedan viši medicinski tehničar i 3 zdravstvena tehničara.
_MG_3708
Početkom 2007.godine je nabavljen i montiran mamograf, aparat za rano otkrivanje karcinoma dojke. Zajedno sa rendgen aparatom koji smo ranije nabavili, ovaj Dispanzer spada u vrh radio i RTG dijagnostike za primarni nivo zdravstvene zaštite.

_MG_3711
Zadnjih nekoliko godina u ovom Dispanzeru se obavljaju preventivni ciljani pregledi u svrhu prevencije karcinoma dojke.