Služba za transport

Šef službe: Fahrudin Vejzović

Kroz djelatnost službe za transport osigurava se sanitetski transport pacijenata, i to:

-hitan medicinski transport kada je pacijentu neophodan medicinski  tretman ili pratnja zdravstvenog radnika u toku transporta
-medicinski transport koji nije hitan kao što je prevoz pacijenta u drugu zdravstvenu ustanovu ili kući, ukoliko bi transport javnim prevoznim sredstvom ili ličnim vozilom naštetio zdravlju pacijenta,
-prevoz dijaliznih bolesnika radi pružanja dijaliznih usluga.

 

Služba obavlja i poslove prijevoza ili obezbjeđenja vozila za potrebe kao što je terenski rad medicinskih timova, drugih osoba ili prevoz stvari za druge službene potrebe Doma zdravlja i njegovih organizacionih jedinica, te poslove održavanja službenih vozila i održavanja čistoće vozila i prostorija garaže i parkinga za službena vozila